Specializace

Stěžejním obsahem činnosti je projektování dopravnách staveb se specializací na nekolejovou dopravu, návrhy řešení, dopravní posouzení a dopravně inženýrská opaření. Vyjma samotných návrhů a rekonstrukcí komunikací pro motorová vozidla se zaměřujeme také na komunikace pro cyklisty a pěší. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech projektových stupních - od investičního záměru do dokumentace skutečného provedení stavby. Zároveň provádíme zajištění autorských a odborných dozorů na dopravních stavbách, poradenskou a konzultační činnost.

© 2008—2013 JAP projekt s.r.o.
projektování dopravních staveb
dopravně inženýrská opatření
dopravní posouzení