Projekty

Stabilizace silničního tělesa Janov nad Nisou (2012)

Stabilizace silničního tělesa III/29029 Janov nad Nisou řešena pomocí nové gabionové zdi o výšce 2 metry s následnou stabilizací svahu nad opěrnou zdí pomocí armovaných zemin.

Zelená cyklomagistrála Ploučnice (2010 – 2012)

Zelená cyklomagistrála Ploučnice (2010 – 2012 včetně realizace stavby) SO 104 Úsek Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem

Vnitroblok Základní školy Lesní v Liberci (2011)

Úprava vnitrobloku Základní školy Lesní v Liberci. Generální projektant Projektový atelier David s.r.o. Realizace 2011.

Rekonstrukce mostu Letná v Liberci (2009—2010)

Rekonstrukce mostu Letná v Liberci-oprava ulice Letná-úsek křiž. Letná x Londýnská – most Letná ev.č. LB-001(realizace 2009—2010)

Revitalizace parku Malinová - Chrpová (2008—2010)

Revitalizace parku Malinová - Chrpová – Praha 10 - Zahradní Město (2008-2010, realizace 2010 / 2011). Komunikace a chodníky

Parkoviště Technická univerzita Liberec (2010)

Rozšíření parkovací plochy v ul. Rumjancevova v areálu Technické univerzity Liberec. Realizace 2010.

Liberec - oprava ulice Barvířské (2009)

Vypracování studie vč. posouzení jednotlivých variant opravy krytů v ulici Barvířské v centru města. Dále byla zpracována dokumentace do fáze k výběru zhotovitele stavby s následným autorským dozorem na stavbě. Objednavatelem a investorem stavby je Statutární město Liberec. Zodpovědným projektantem byl Martin Cimburek.

Semily - rekonstrukce ulice Bavlnářské (2007-9, realizace 2008-9)

Projektová dokumentace ve všech stupňích pro komplexní rekonstrukci Bavlnářské ulice v intravilánu Semil - sídliště Řeky. Jednalo se o přestavbu komunikace poplatné 60-70 letům 20st. na moderní městskou komunikace s důrazem na zklidnění provozu motorových vozidel, potřeby parkování, pohyb pěších a ostatních nemotorizovaných účastníků dopravy. V rámci stavby byly provedeny úpravy na všech dotčených inž. sítích vč. provedení nového veřejného osvětlení, sadové a vegetační úpravy a osazení městského mobiliáře. Pro Město Semily zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a částečně pro stavební povolení J.Pivrnec, dále byl zodpovědným projektantem za f. JAP projekt, s.r.o. M.Cimburek

Rekonstrukce mostu Letná v Liberci, oprava ulice Norská (2008)

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení / ohlášení stavby, výběr zhotovitele stavby na kompletní dopravní část opravy zejména Norské ulice z důvodu uzavření a rekonstrukce páteřního tahu – ulice Letné v Liberci. Jedná se o úpravy konstrukčních vrstev intravilánové komunikace dl. více než 2km, úpravy šířkového řešení, kompletní řešení bezmotorové dopravy vč. úprav pro zdravotně a tělesně postižené, kompletní revizi a návrh dopravního značení. Stavební náklady dopravní části zpracované f. JAP projekt s.r.o. přesahují 20 mil. Kč. Zodpovědným projektantem a řešitelem byl Ing.D. Jíra a J.Pivrnec, zakázka byla zpracována s In.Tučkovou. Investorem je Statutární město Liberec.

Bedřichov - řešení značení parkingů (2008)

Jednostupňová projektová dokumentace pro řešení značení parkovišť v Bedřichově. Jedná se o adekvátní řízení provozu s cílem snížení počtu projíždějících vozidel v obci a informování o možnostech parkování pomocí aktivních a pasivních dopravních značek. Dopravní část s návrhem řešil a zodpovědným projektantem byl J.Pivrnec

Janov nad Nisou – oprava komunikací Loučná

Jednostupňová projektová dokumentace řešící místní komunikace v části Janova nad Nisou – Loučné. Jedná se o zpracování a návrh rekonstrukce komunikací spočívající v úpravě konstrukčních vrstev, zvýšení přehlednosti a bezpečnosti provozu, úpravy dopravního režimu a související činnost. Zodpovědným projektantem byla Ing.J.Tučková, autorizaci provedl J.Pivrnec. Objednavatelem a investorem byl OÚ Janov nad Nisou.

Havlíčkův Brod – krajská knihovna Vysočiny

Projektová dokumentace zpracovávaná ve všech projektových stupních řešící dopravu v městské části vč. kompletní stavební části dotčených komunikací – úpravy spojené s výstavbou Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Dopravní část byla zpracovávána pro AED project, a.s.. Architektonické řešení a generální dodavatel byl atelier SHA architekti. Zpracovatelem a zodpovědným projektantem byl M.Cimburek.

Liberec – studie úpravy Barvířské ulice v centru města

Jedná se o provedení dokumentace – studie posuzující návrhy a řešení komplexní rekonstrukce v historicky cenné ulici Barvířské v centru Liberce. Odbornými řešiteli jsou M.Cimburek a J.Pivrnec. Objednavatelem je Statutární město Liberec.

Janov nad Nisou – BUS zastávka

Jedná se o zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro BUS zastávku v Janově nad Nisou. Stavební náklad přesahoval 1 mil. Kč, zodpovědným projektantem Ing.Tučková, dozor J.Pivrnec. Objednavatelem a investorem OÚ Janov nad Nisou

Přepočet parkingů pro lokalitu Plachta v Hradci Králové

Provedení rozsáhlého výpočtu dopravy v klidu pro lokalitu s prováděnou i následnou předpokládanou rozšiřující výstavbou řadových domů. Pro soukromého investora zpracovala za JAP projekt, s.r.o. Ing. Tučková

Pasport komunikací obce Bedřichov

Provedení kompletního pasportu místních komunikací obce Bedřichov, vč. určení názvů dle funkčnosti a danného zatřídění, určení stavebních stavů a souvisejících parametrů. Zpracovatelem tým dopravních inženýrů f. JAP projekt, s.r.o.. Objednavatelem OÚ Bedřichov.

Cyklostezka TIP sport arena – Liberec

Jedná se o kompletní projektovou dokumentaci pro novostavbu cyklostezky v intravilánu Liberce. Délka nové cyklostezky je více než 1,5km. Zodpovědným projektantem byl Ing.D.Jíra, technickou kontrolu provedl J.Pivrnec.

© 2008—2013 JAP projekt s.r.o.
projektování dopravních staveb
dopravně inženýrská opatření
dopravní posouzení