JAP projekt s.r.o. - projektování dopravních staveb, dopravní posouzení, dopravně inženýrská opatření, konzultační a poradenská činnost

JAP projekt s.r.o. - projektování dopravních staveb

Team JAP Projekt

projektování dopravních staveb

návrhy řešení, dopravní posouzení

dopravně - inženýrská opatření

>> Specializace

Kontakt

Email: projektjap@projektjap.cz

Telefon: 485 106 274

>> Kontakt

Specializace

Stěžejním obsahem činnosti je projektování dopravnách staveb se specializací na nekolejovou dopravu, návrhy řešení, dopravní posouzení a dopravně inženýrská opaření. Vyjma samotných návrhů a rekonstrukcí komunikací pro motorová vozidla se zaměřujeme také na komunikace pro cyklisty a pěší. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech projektových stupních - od investičního záměru do dokumentace skutečného provedení stavby. Zároveň provádíme zajištění autorských a odporných dozorů na dopravních stavbách, poradenskou a konzultační činnost.

© 2008—2013 JAP projekt s.r.o.
projektování dopravních staveb
dopravně inženýrská opatření
dopravní posouzení